SAALE-UNSTRUT

Konni & Evi - Huy Cidre 2019
18,00 € 2 24,00 € / l
Konni & Evi - SOS 2020
18,00 € 2 24,00 € / l
Konni & Evi - Blauer Silvaner 2020
36,00 € 2 48,00 € / l
Konni & Evi - Müller-Thurgau 2020
26,00 € 2 34,67 € / l
Konni & Evi - Silvaner 2020
26,00 € 2 34,67 € / l
Konni & Evi - Weißburgunder 2020
26,00 € 2 34,67 € / l
Konni & Evi - Alte Terrassen 2020
36,00 € 2 48,00 € / l
Konni & Evi - Portugieser 2020
26,00 € 2 34,67 € / l
Konni & Evi - Huy Cidre 2018
18,00 € 2 24,00 € / l
Konni & Evi - Müller-Thurgau 2019
28,00 € 2 37,34 € / l
Konni & Evi - Weißburgunder 2019
28,00 € 22,40 € 2 37,34 € / l
Konni & Evi - Alte Terrassen 2019
38,00 € 2 50,67 € / l
Konni & Evi - Blauer Silvaner 2019
38,00 € 2 50,67 € / l
Konni & Evi - Kasi 2019
38,00 € 2 50,67 € / l
Konni & Evi - Portugieser 2019
28,00 € 22,40 € 2 37,34 € / l